Mandø - en ø i vadehavet mellem Fanø og Rømø - Seværdigheder i Danmark

Gå til indhold

Hoved menu:

Mandø - en ø i vadehavet mellem Fanø og Rømø

Mandø
Mandø ligger i vadehavet mellem Fanø og Rømø. Mandø er på knap 8 km2, hvoraf ca. 5 km2 er inddiget. Der er 40-45 fastboende. Størstedelen af befolkningen er beskæftiget med turisme og landbrug

Mandø by ligger på vestsiden af øen. På øen er der både dagli’brugs, kirke, kro, hotel, museum, mølle, campingplads, redningsstation, Mandø Centret m.m.

Det er kun muligt at komme til og fra Mandø, når det er lavvandet. Da er det muligt at køre i personbil ad den offentlige vej kaldet ”Låningsvejen”. På denne vej er der lagt et lag grus, så den er lidt højere end havbunden .
På ”Mandø Ebbevej”, der kun er markeret med ”riskoste” må kun trantorbusserne køre.
 
Der har været stormflod på Mandø adskillige gange. Den højeste vandstand måltes i 1634 og den næst højeste er målt i 1999.

Stormfloden den 11. oktober 1634 spredte død og ødelæggelse syd for Mandø, og store dele af øen blev oversvømmet, men ingen mennesker mistede livet. (Delvis efter Wikipedia)

Ved stormfloden i 1981, hvilket er den tredje højeste vandstand der er målt, forårsagedes omfattende digebrud og oversvømmelser. Vandet ødelagde både hav- og by diget, og næsten hele Mandø var under vand. 200 får og 18 kreaturer druknede, men heldigvis ingen mennesker. Diget blev forstærket efter stormen, og siden er der kun opstået mindre huller i diget. Under orkanen og stormfloden i december 1999 var situationen dog meget kritisk. (Delvis efter Wikipedia)
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu