Lille Vildmose - Seværdigheder i Danmark

Gå til indhold

Hoved menu:

Lille Vildmose

Lille Vildmose
Lille Vildmose er på ca. 76 km2  (7600 ha). Det er Danmarks største fredning af landjord. Det meste af arealet er fredet og ejes af Aage V. Jensens Naturfonde.
Det var vist egentlig planen at Vildmosen skulle oprettes som nationalpark, men dette er indtil videre opgivet.
Vildmosen er en højmose og den består af 4-6 meter tørvelag (spagnum), der ligger på tidligere havbund. På store arealer er det meste af tørven gravet/høvlet af så der kun er 1,5-2,0 meter tørv tilbage. Det var især under anden verdenskrig, at der blev lavet mange tørv til sprit- og cementfabrikkerne i Aalborg. Da var der beskæftiget op til 1200 mand og der bliv arbejdet i døgndrift. 
I 1950ere etablerede Pinstrup Mosebrug sig med produktion af spagnum til planteskoler, gartnerier og haver. Denne produktion stoppede i 2011.
I 2007 blev størstedelen af Vildmosen fredet, og de arealer, hvor der blev udvundet spagnum er nu anlagt med græs og der går kreaturer på arealer for at undgå at der vokser træer og buske på arealerne.

I mellemkrigsårene blev der opretter en del statshusmandsbrug, men de fleste er nedlagt igen fordi dyrkning af landbrugsafgrøder er vanskelig på den våde og kolde jord. Der kan være nattefrost langt hen i juli måned. 
Der drives dog stadigvæk landbrug i Vildmosen, men det er større bedrifter.
Der er påbegyndt en naturgenopretning henimod en vådere mose,  dræn og grøfter vil blive slettet og træ bevoksningen vil blive fældet.

Det naturlige udgangspunkt ved besøg er Lille Vildmosecentret, der ligger tæt opad Vildmosegård. Her kan man få forhåndsoplysninger før man kører ud i mosen. Hvis man tager med på en guidet tur, hvilket absolut kan anbefales, får man mulighed for at komme ind i indhegnede områder, hvor der bl.a. er kronhjorte og vildsvin. Der er dog masse af muligheder for selv at køre rundt i området, idet der er stier og udkigsplatforme med informationsplancer mange steder.
Lille Vildmoses skabelsesberetning begyndte for cirka 6.000 år siden i Stenalderhavets tid. Østhimmerland var dengang et ørige med den nuværende Lille Vildmose under vand. I takt med landets hævning blev den lave Vildmose afsnøret fra det havområde, der i dag er Kattegat. Området blev til en lagune, hvis bredder gradvist voksede til med tagrør. Med tiden udviklede sig en sump, hvor der vandrede sphagnummosser ind. Disse mosser overtog naturscenen, og gjorde sumpen til en hængesæk og senere til en højmose med et fast plantetæppe. Da mosserne vandrede ind i Lille Vildmose-området omkring år 500 efter vores tidsregning, var kursen sat mod den højmose, vi kender i dag. (Kilde: Uddrag fra Lille Vildmosecentrets brochure)
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu