Ærø - en perle i det sydfynske øhav - Seværdigheder i Danmark

Gå til indhold

Hoved menu:

Ærø - en perle i det sydfynske øhav

Ærø
Ærø er en af Danmarks mindste ø-kommuner. Her bor cirka 6.700 mennesker fordelt i en række landsbyer. I 2012 var der 2.395 indbyggere i Marstal, 958 i Ærøskøbing, og 539 i Søby. Marstal og Ærøskøbing kommuner blev sammenlagt den 1. januar 2006.

Øen ligger i det Sydfynske Øhav, som er Danmarks største oversvømmede istidslandskab med mange historiske, kulturelle og naturmæssige værdier.
Øen var en del af hertugdømmet Sønderjylland-Holsten frem til 1864. Øen har derfor stadig mange kulturelle relationer til Sønderjylland særligt til Als. Mange skikke bl.a. festligholdelsen af Helligetrekonge er identiske med de alsiske traditioner. 

Øen er ca. 30 km lang og 8 km på det bredeste sted. Til Ærø hører endvidere øerne Birkholm, Dejrø, Lilleø, Store Egholm, Nyland, Halmø, Langholm, Langholmshoved, Lindholm og  Lille Egholm

Marstal er øens største by og har havn, rederier, værfter og navigationsskole.  Midt på øen ligger den maleriske by Ærøskøbing med sine historiske gamle gader og huse helt tilbage fra 1600-tallet. Søby er Ærøs industricentrum med øens største arbejdsplads, Søby skibsværft, og Ærøs eneste fiskerihavn.

Ærø har ved Marstal et af verdens største solenergianlæg med et areal på 18.365 m². Anlægget dækker en tredjedel af Marstals varmeforbrug. Ærøskøbing fjernvarme producerer varme gennem solvarmeanlæg, halmfyr og træpillefyr og drives dermed for størstepartens vedkommende af vedvarende energi. Andre solenergianlæg, bl.a. ved Rise, samt en vindmøllepark, som producerer 50 % af Ærøs elforbrug, er med til at gøre øen til et centrum for vedvarende energi.

Ærøs historie kan føres tusinder af år tilbage. Der findes således rester af 3.800 år gamle bosættelser. Øen har mange velbevarede fortidsminder, som lang dysserkæmpehøje og en jættestue ved Kragnæs. Fra begyndelsen af middelalderen havde den danske konge omfattende godsbesiddelser på Ærø. I århundreder var Ærøs og Sønderjyllands historie tæt knyttet sammen. Øen var tildelt slesvigske, alsiske og holstenske hertuger gennem arv, pantsætninger og forleninger. Udviklingen for dette kongelige gods følges op gennem middelalderen, og der var en markant forskel i udviklingen mellem de ejendomme, der var kongens arvegods og det gods, som var krongods. Først i midten af 1700-tallet tilbagekøbte den danske konge Ærøs jorder, og herefter fulgte en udstykning af kronens gods. Ærø hørte stadig til Slesvig. Efter nederlaget til Østrig og Preussen 1864, var det kun en tilfældighed, at Ærø ikke fra 1864, sammen med Sønderjylland, blev en del af Preussen. Øen blev overført til Kongeriget Danmark i bytte for de kongerigske enklaver.

Mellem byerne og gårdene er der et varieret landskab med bakker mod nord og lidt fladere mod syd. Øen er meget velegnet til vandre- og cykelture, der er mange gode badestrande og øen tiltrækker lystfiskere og ikke mindst kunstnere. 
 Voderup klint. Her græsser kvæg og får, så trævækst ikke får overhånd
 To vandpumper på torvet i Ærøskøbing de er dog ikke længere i brug
  Træskib under restaurering i Marstal
 Rise bryggeri. Her brygges der Rise øl og Ærø øl i forskellige varianter
Øhavet omkring Ærø og øens tre havne er et yndet mål for sejlturister. 2013 blev 2.050 udenlandske par fra 64 forskellige lande gift på Ærø, hvilket betyder, at der bliver viet 40 gange så mange udlændinge som danskere på Ærø.
 • Ærøskøbing har i usædvanlig grad bevaret det middelalderlige gadeforløb med et meget stor antal gamle huse
 • Marstal, der i 1500-tallet var et lille fiskerleje, udviklede sig i 1700-tallet til en betydningsfuld søfartsby.
 • Badehusene ved Eriks Hale, Marstal og Vester Strand, Ærøskøbing ejes af private og går i arv fra generation til generation. Husene er karakteristiske og velholdte ned til mindste detalje. Grundene, som badehusene står på, er permanent lejede. Reglerne er: Ingen udbygninger, ingen tilbygninger og ingen installation af el eller vand. Alt skal forblive, som det var – kun moderate forbedringer er tilladt. De ældste huse er snart 100 år gamle.
 • Jættestuen i Kragnæs og langdyssen i Store Rise er velbevarede. Det samme gælder langdyssen og jættestuen på toppen af Lindsbjerg – et udsigtspunkt, hvorfra man kan se næsten hele horisonten rundt.
 Søbygård rummer stadig bygningsdele tilbage fra 1580'erne. Gården er ved at blive restaueret. 
 • Sankt Alberts Kirke, kaldes dette område ved Vejsnæs. Her kan man blandt andet se et stort voldanlæg fra vikingetiden, og skilte på stedet fortæller om historien og de arkæologiske udgravninger.
 • Kirkerne på Ærø: Bregninge Kirke, Marstal Kirke, Ommel Kirke, Rise Kirke, Søby Kirke, Tranderup Kirke, Ærøskøbing Kirke
 • Søbygård rummer stadig bygningsdele tilbage fra 1580'erne. Gården er ved at blive restaueret. I hovedbygningen (kaldet Slottet) er der skiftende udstillinger og museum. I en af gårdens længer er der en nyopført sal til brug for lokale aktiviteter. Søbygård er samlingssted for øens beboere. Ærø Festspil opfører hvert år friluftspil med op til 100 medvirkende amatører.
 • Søby Volde er et forsvarsanlæg i bunden af det dengang sejlbare Vitsø Nor, som antagelig blev opført af kongemagten i 1100-tallet.
 • Vester Mølle er landets ældste hollandske vindmølle. Møllen er opført i 1824 som erstatning for to ældre stubmøller, Vitsø Mølle ved Vitsø Nor, er en hollandsk pumpemølle fra 1800-tallet, som blev fredet i 1958.
 • Søby Mølle er en stråtækt hollandsk mølle fra 1881. Ærøskøbing Bymølle fra 1848 er også en hollandsk mølle.
 • Skjoldnæs Fyr er opført i 1881 af svenske stenhuggere og udført i fint tilhuggede bornholmske granitsten.
 • Marstal Søfartsmuseum er et søfartsmuseum som råder over fire bygninger med mere end 200 skibsmodeller, mere end 130 flaskeskibe, flere hundrede skibsportrætter, samt en lille "byvandring" mm.  (delvis efter Wikipedia)
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu