Øen "Endelave" ligger ud for udmundingen af Horsens fjord - Seværdigheder i Danmark

Gå til indhold

Hoved menu:

Øen "Endelave" ligger ud for udmundingen af Horsens fjord

Endelave
Endelave ligger ca. 10 km øst for udmundingen af Horsens fjord. Den er på ca. 13,2 km². Ca. 1/3 af øen består af skov, hede og overdrev, mens resten af øen er landbrugsjord
I 1960 var der ca. 400 fastboende på øen, men derefter faldt indbyggertallet til kun 164 i 1996. I 2009 var det stabiliseret til omkring 180.
På grund af den lange transporttid er øen truet af affolkning. Der er taget flere initiativer for at stabilisere øens erhvervsgrundlag og folketal, som f. eks udbygning af turisterhvervet og bedre kommunal service til de fastboende.
Der er regelmæssigt færgeforbindelse mellem Snaptun og Endelave havn, så det er muligt for de større børn at gå i skole på fastlandet og til en vis grad at arbejde på fastlandet


Færgen ligger til ved molen på Endelave. Den sejler i regelmæssigt rutefart fra Snaptun eller Horsens
De fleste af de fastboende bor i Endelave by og på resten af øen er der langt mellem huse og gårde. Et større sommerhusområde ligger på den sydøstlige del af øen ved Lynge Hage.

Øen er kendt for sine mange vilde kaniner, som til tider har været angrebet af kaninpest.  I øjeblikket lider kaninerne dog af en øjensygdom, og de er næsten udryddet. Bestanden har dog altid overlevet. Det fortælles, at nogle unge mennesker for sjov engang i 1920erne satte nogle hankaniner ud på øen, men der har åbenbart også været hunkaniner imellem.

Endelave by har bevaret sit landsbypræg med et gadekær i den vestlige ende. Der findes stadig gamle bindingsværkshuse og gårde samt skolen fra 1828. I byen findes både kirke, museum, havn, købmand, posthus, skole, bibliotek, kro, café, campingplads, kunsthåndværker, tømmerforretning og en smed.
For enden af molen ligger Endelave by. Først for står der en mindesten for de omkomne ved "AGDA's" færgeforlis i 1944

I den sydlige del af Endelave by ligger den økologiske lægeurtehave, som blev oprettet 1995 og drives af Endelave Lægeurtehaveforening med tilskud fra Horsens Kommune.

Historie
I 1795 blev jorden udskiftet, så hver gård fik samlet agerjorden og gårdene fik hver sin strimmel af overdrevet på Øvre, Lynger eller Kloben. Kort efter begyndte bønderne at flytte gårdene ud på de nye marker.
I 1901 havde øen 654 indbyggere. Der blev oprettet flere husmandssteder og i 1907 var der 5 kolonialhandlere. Øens unge mænd tog sidst i 1800-tallet på langfart om sommeren, og senere overtog de ofte en gård eller et husmandssted på øen.
I begyndelse af 1930erne levede der 30 familier af hovedsagelig ål og torskefiskeri. I 1933 blev ålegræsset ødelagt af sygdom, og ål og torsk forsvandt og dermed også fiskerne.
I 1986 lukkede mejeriet og bygningerne blev i en kort periode benyttet til produktion af naturmedicin.

Kirken
Endelave kirke er fra 1400-tallet. Den gotiske markstenskirke er ombygget flere gange, bl.a. i 1707 og senest i 1931, hvor tårnet blev tilføjet. Af gammelt inventar kan nævnes kirkens sammenstykkede altertavle med to malede fløje fra o. 1590 og den gotisk udskårne prædikestol fra samme tid. (kilde: delvis fra Wikipidea)


Endelave museum
Museet er indrettet som et gammelt Endelavehjem med mange gamle møbler og genstande, som er skænket eller stillet til rådighed af beboere på øen.
Museet rummer desuden en mindestue for rutebåden ”SS AGDA”, der sejlede mellem Horsens, Alrø, Hjarnø, Snaptun og Endelave. AGDA blev i 1944 minesprængt ud for Endelave, og alle 14 mennesker ombord omkom. Der findes en model af "AGDA" på museet sammen med plancher, aviser og bladudklip fra katastrofen.

Der er også etableret et lille lokalarkiv, som opdateres løbende og vi modtager gerne gamle fotos, breve osv. som relaterer til øen.

Temaudstilling på Endelave Museum er en årlig skiftende udstilling med udgangspunkt i et emne, som har haft en vis betydning for øen og dens samfund.

Endelave Museum blev grundlagt i 1984 i den gamle præstegård fra 1741 og drives af Museumsforeningen for Endelave Museum. (kilde: Endelave museum)
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu